TSU Conference TSU Conference
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา  l  พัทลุง
 Thai   English 
 
 
เกียวกับระบบ
TSU Conference คือ ?
WebRTC คือ ?
ข้อกำหนดด้านเทคนิคและอุปกรณ์
 
TSU Conference คือ ? กลับหน้าหลัก

            TSU Conference เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา (ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นการประชุมที่เห็นภาพ และได้ยินเสียงผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันหลายคน  ผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน เทคโนโลยีนี้ถูกผลักดันโดยกูเกิล และปัจจุบันใช้งานได้บน Chrome, Firefox, Opera